Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendim nr. 45, dt.25.05.2016 Per fillimin e procedurave te zgjedhjes se anetareve te kryesise se fshatrave Shkarko