Njesite administrative

Qarku Fier
Qëndra e Bashkisë Qyteti Lushnje
Popullsia sipas Census 2011 83,659
Popullsia sipas Regjistrit Civil 127,438
Sipërfaqja KM² 372.72

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Lushnjë Qyteti Lushnje, Fshatrat; Karbunarë, Saver
Allkaj Fshatrat; Toshkës, Zhelizhan, Delisufaj, Biçakaj i vjetër, Allkaj, Lifaj i ri, Çukas i ri, Mazhaj
Bubullimë Fshatrat; Bubullimë, Eskaj, Gjonas, Halilaj, Pirrë, Kamçishtë, Imsht
Hysgjokaj Fshatrat; Hysgjokaj, Kurtin, Çanakaj, Kupaj, Lekaj
Golem Fshatrat; Golem i Madh, Allprenaj, Shegas, Hajdaraj, Plug, Golemi i vogel
Dushk Fshatrat; Gramsh, Dushk Peqin, Konjat, Zham Fshat, Dushk i Madh, Zham Sektor, Thanasaj
Karbunarë Fshatrat; Karbunarë e Sipërme, Mollas, Kasharaj, Kashtëbardhë, Stankarbunarë, Zgjanë, Balaj, Skilaj, Murizë Peqin , Biçakaj
Ballagat Fshatrat; Ballagat, Gjuzaj, Garunjas, Gjyshaj, Jazexhi, Manasufaj, Xibrakë
Fier Shegan Fshatrat; Jeta e Re, Kosovë e Vogël, Fier Shegan, Koçaj, Barbullinjë, Çinar, Sejmenas, Thanë, Çukas i Vjetër, Murriz Kozare, Qerret i Vjetër, Qerret i ri, Biçakaj i Ri
Kolonjë Fshatrat; Kolonjë, Gorre, Bishqethëm, Lumth, Rrapës Fshat, Shakuj, Ardenicë, Bitaj, Rrapës Sektor
Krutje Fshatrat; Krutje e Sipërme, Krutje e Poshtme, Fier i Ri, Zhym, Rrupaj, Lifaj i Vjeter, Kadiaj, Ngurrës i Madh, Ngurrës i Vogël, Arrës, Gjaz