Auditime

Titulli Shkarko
Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Lushnje, 2021 Shkarko
Vendim Bashkia Lushnje Shkarko
Raport Bashkia Lushnje Shkarko
Vendim Nr.62-2018 Shkarko
Vendim nr.64, datë 17/06/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të kryer në bashkinë Lushnje, “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko