Monitorim

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Qëndra për transparencë dhe informim të lirë PËRDORIMI I DREJTË I PARASË PUBLIKE NË PUSHTETIN LOKAL PËRMES ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË KLSH ne bashkite Elbasan, Lushnje, Pogradec, Prrenjas, Maliq 2017-2018 2018
Shoqata Refleksione “Monitorim i Mekanizmit të Referimit për rastet e Dhunës në Familje në nivel lokal – aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij”
Usaid PLGP – Bashkia Lushnjë Vleresim i komunitetit per qeverisjen lokale 2016