Njësitë Administrative

Qarku Elbasan
Qëndra e Bashkisë Qyteti Librazhd
Popullsia sipas Census 2011 31,892
Popullsia sipas Regjistrit Civil 44,181
Sipërfaqja KM² 793.36

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Librazhd Qyteti Librazhd
Qendër Librazhd Fshatrat; Librazhd Qëndër, Arrëz, Babje, Dorëz, Dragostunjë, Kuturman, Gizavesh, Librazhd Katund, Marinaj, Qarrishtë, Spathar, Togëz, Merqizë, Semes
Hotolisht Fshatrat; Hotolisht, Dardhë, Vulçan, Buzgarë, Kokrevë, Vehçan, Xhyrë, Çerçan
Lunik Fshatrat; Lunik, Prevall, Dranovicë, Kostenjë, Letëm, Zgosht, Koshorisht
Stëblevë Fshatrat; Stëblevë, Zabzun, Borovë, Llangë, Sebisht, Moglicë, Prodan
Polis Fshatrat; Polis, Mirakë, Gostimë, Sheh, Gurëshpatë, Vilan
Orenjë Fshatrat; Orenjë, Floq, Gurakuq, Ballgjin, Rinas, Zdrajsh Verri, Zdrajsh, Neshtë, Mëxixë, Funarës