Auditime

Titulli Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Librazhd Shkarko
Raport Perfundimtar Shkarko
Vendim Bashkia Librazhd Shkarko
Vendim nr. 217, datë 31.12.2017 Për auditimin e ushtruar në 8 subjekte për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e tremujorit IV të vitit 2016, respektivisht bashkitë: Dibër, Librazhd, Devoll, Vorë, Këlcyrë, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, institucioni i prefektit qarkut Korçë dhe ndërmarja balneare (llixhat) Peshkopi ” Shkarko
Vendim nr. 163, datë 26/12/ 2016 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Librazhd dhe 6- ish-komunat, Steblevë, Polis, Orenjë, Lunik, Hotolisht, Qendër Librazhd “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”. Shkarko