Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Nr.05 datë.28.12.2020 Shkarko
Raporti i Planit të Zhvillimit Bashkia Libohovë Shkarko