Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani operacional për pyjet dhe kullotat e Bashkiëe Libohovë viti 2018 Shkarko
Raport mbi vlerësimin e problemeve të zhvillimit të planit të mjedisit në Bashkinë Libohovë Shkarko