Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendim nr. 64, dt. 29.09.2015 Per zgjedhjen e kryetareve dhe kryesive ne fshatrat e Bashkise Libohove Shkarko
Vendim nr.65, dt. 29.09.2015 Per miratimin e zgjedhjeve per kryesite dhe kryetareve te fshatrave Shkarko