Biblioteka e Bashkisë

Biblioteka e bashkisë synon t’ju vijë në ndihmë të gjithë lexuesve dhe studiuesve me literaturën e saj, që përbëhet nga; Raporte auditi, Monitorime dhe Analiza.