Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani i menaxhimit të mbetjeve lezhë 2017_2021 Shkarko
Strategjia e zhvillimit të territorit bashkia lezhë Shkarko