Strukturat komunitare ne fshat

Plani Shkarko
Vendim nr. 96, dt.16.02.2016 Per miratimin e strukturave komunitare ne Bashkine Lezhe Shkarko