Njësitë Administrative

Qarku Lezhë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Lezhë
Popullsia sipas Census 2011 65,633
Popullsia sipas Regjistrit Civil 106,245
Sipërfaqja KM² 509

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Lezhë Qyteti Lezhë
Shëngjin Qyteti Shëngjin, Fshatrat; Ishull-Shëngjin, Ishull- Lezhe, MaliShëngjin, Mali- Rencit, Kodër Mulliri
Zejmen Fshatrat; Zejmen, Tresh, Pruell, Berzane, Pllanë, Markatomaj, Spiten
Shënkoll Fshatrat; Shënkoll, Rilë, Tale 1, Tale 2, Barbullojë, Grykë-Lumi, Gajush, Alk
Balldren Fshatrat; Balldren, Mali-Kakariq, Qëndër-Kakariq, Gocaj, Balldrën i Ri, Torovicë, Malecaj, Koljakaj
Kallmet Fshatrat; Kallmet i Madh, Kallmet i Vogel, Rraboshtë, Mërqi
Blinisht Fshatrat; Blinisht, Troshan, Fishtë, Krajnë, Piraj, Baqel, Kodhel
Dajç Fshatrat; Dajç, Gjadër, Gramsh, Mabë, Dragush, Kotërr, Zojs
Ungrej Fshatrat; Ungrej, Kashnjet, Gjobardhaj, Kalivaç, Ras-Butë, Zinaj, Fregen, Kaluer, Sukaxhi
Kolsh Fshatrat; Kolsh, Gjash, Kacinar, Patalej, Lalm, Lalm Lukaj, Velë, Manati, Grykë, Barbullojë e Re