Buxhetet 2016-2020

 

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2016 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.04, date.09.02.2016 Per miratimin e buxhetit Shkarko