Auditime

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Kurbin Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Kurbin Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Kurbin 2 Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Kurbin Shkarko
Raport Bashkia Kurbin Shkarko
Vendim Bashkia Kurbin Shkarko
Vendim nr.112, date 23.09.2016, Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Kurbin “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko