Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit Shkarko
Projekt-Vendimi Shkarko