Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani i menaxhimit të integruar të mbetjeve, Bashkia Kukës 2016-2020 Shkarko