Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2021 Buxheti vjetor Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.02, date 05.01.2018 Per miratimin e buxhetit Shkarko
2017 Verifikimi i Ligjshmërisë së Akteve Shkarko
2016 Buxheti Shkarko