Njësitë Administrative

Qarku Berat
Qëndra e Bashkisë Qyteti Kuçovë
Popullsia sipas Census 2011 31,262
Popullsia sipas Regjistrit Civil 55,293
Sipërfaqja KM² 160.23

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Kuçovë Qyteti Kuçovë
Kozare Fshatrat; Havalehas, Kozare, Feras Kozare, Salcë Kozare, Vlashuk, Demollarë, Fier Mimar, Zdravë, Gegë, Drizë, Frashër
Perondi Fshatrat; Perondi, Magjatë, Tapi, Goraj, Velagosht, Rreth Tapi, Polovinë
Lumas Fshatrat; Lumas, Luzaj, Pëllumbas, Katundas, Zelevizhdë, Belesovë, Mëndrak, Sheqës, Bardhaj, Pashtraj, Vodëz, Krekëz, Koritëz