Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2020 Buxheti vjetor 2020 Shkarko
2019 Buxheti vjetor 2019 Shkarko
2018 Vendim  nr.5, date.22.01.2018 Per miratimin e shteses se buxhetit 2018 nga e ardhura e Trasheguar Shkarko
2018 Miratimi i buxhetit vjetor 2018 Shkarko
2017 Vendim  nr.83, date.30.12.2018 Per miratimin e buxhetit per vitin 2017 Shkarko
2016 Vendim mbi Buxhetin e Bashkise Kuçove per vitin 2016 Shkarko
2016 Buxheti Shkarko