Auditime

Titulli Shkarko
Raporti përfundimtar i ri-auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Kuçovë, 2021 Shkarko
Vendim Bashkia Kucove Shkarko