Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit Shkarko
Vendim Nr.5, date 08.02.2017 Shkarko