Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2018  Vendim i Keshillit Bashkiak nr.157, date 28.12.2017 Per miratimin e buxhetit Shkarko
2018 Vendim i Keshillit Bashkiak, nr.5,date 02.02.2018 Per miratimin e shteses se buxhetit Shkarko
2018 Tabelat e buxhetit Shkarko
2017 Buxheti Shkarko
2016 Vendim nr.7, date 17.02.2016 Per miratimin e buxhetit Shkarko