Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Krujë Shkarko
Vendim nr.189, datë 23/12/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Krujë, në ish bashkinë Fushë-Krujë dhe ish komunat Thumanë, Nikel, Bubq e Cudhi “Mbi përputhshmërinë” për periudhën nga data 01.01.2014 deri 31.12.2016 Shkarko
Vendim nr.169, datë 15 / 12 /2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Krujë “Për auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë” për periudhën 01.01.2015 deri 30.07.2017. Shkarko