Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Korca Dokumenti i Planit te Pergjithshem Vendor Shkarko
Korce_vendimi_i_zbardhur Shkarko