Njësitë Administrative

Qarku Korçë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Korçë
Popullsia sipas Census 2011 75,994
Popullsia sipas Regjistrit Civil 129,065
Sipërfaqja KM² 805.99

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Korçë Qyteti Korçë
Qëndër Bulgarec Fshatrat; Bulgarec, Lumalas, Biranj, Melcan, Porodinë, Dishnicë, Shamoll, Belorta, Kuç i Zi, Barç, Çiflig, Malavec, Neviçisht
Voskop Fshatrat; Voskop, Dërsnik, Polen, Vinçan, Goskovë lart, Goskovë poshtë, Damjanec
Voskopojë Fshatrat; Voskopojë, Shipskë, Krushovë, Gjonomadh, Lavdar
Lekas Fshatrat; Lekas, Marjan, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan, Xerje, Tudas, Gjergjevicë, Lavdar Brozdovec, Mazrek, Poponivë
Vithkuq Fshatrat; Vithkuq, Leshnje, Gjanc, Lubonjë, Rehovë, Roshanj, Trebickë, Grabockë, Treskë, Stratobërdh, Panarit, Shtyllë, Cemericë
Mollaj Fshatrat; Mollaj, Floq, Pulahë, Ujë Bardhë, Kamenicë
Drenovë Fshatrat; Drenovë, Mborje, Boboshticë, Moravë, Qatrom, Ravonik, Turan, Dardhë