Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2019 Buxheti vjetor Shkarko
PBA 2020-2022 PBA 2020-2022 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.135, date 21.12.2017 Per miratimin e buxhetit vjetor 2018 te Bashkise Korce Shkarko
2018 Buxheti vjetor Shkarko
2017 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.5, date 12.01.2017 Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Vendim i Keshillit Bashkiak nr.18, date 17.03.2016 Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko