Auditime

Titulli Shkarko
Raport Auditimi Performance “Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës” Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Korce Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Korce Shkarko
Vendim Bashkia Korce Shkarko
Vendimi Final Shkarko
Vendim 92_2018_Mbi auditimin e ushtruar ne Bashkine Korce Shkarko