Njësitë Administrative

Qarku Vlorë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Konispol
Popullsia sipas Census 2011 8,245
Popullsia sipas Regjistrit Civil 13737
Sipërfaqja KM² 221.88

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Konispol Qyteti Konispol, Fshati; Çiflik
Xarrë Fshatrat; Xarrë, Mursi, Shkallë, Vrinë, Shëndëlli, Sopik, Pandalejmon,Vagalat.
Markat Fshatrat; Dishat, Vërvë, Shalës, Markat, Ninat, Janjar