Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emer Atësia Mbiemer Gjinia Partia
1 ARIANIT ISMAIL TAKA M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 VASILIQI THANAS ÇAMULI F Partia Socialiste e Shqipërisë
3 EDLIR HEKURAN AVDI M Partia Socialiste e Shqipërisë
4 MIRELA SEIT ISUFI F Partia Socialiste e Shqipërisë
5 NIKO GLIGOR XHAI M Partia Socialiste e Shqipërisë
6 ALBANA KUJTIM THODHORI F Partia Socialiste e Shqipërisë
7 SHKELQIM NIAZI SHERO M Partia Socialiste e Shqipërisë
8 SALIHE KANAN FRENGU F Partia Socialiste e Shqipërisë
9 ERMIR FLAMUR HAXHI M Partia Socialiste e Shqipërisë
10 JOANA KOZMA MELLO F Partia Socialiste e Shqipërisë
11 FEIM FETI SELMANI M Partia Socialiste e Shqipërisë
12 JONA FATMIR JUPE F Partia Socialiste e Shqipërisë
13 ALBERT VLASH LEKGEGAJ M Partia Socialiste e Shqipërisë
14 ILFANE JONUZ ABDULI F Partia Socialiste e Shqipërisë
15 SULEJMAN ABAZ TELUSHI M Partia Socialiste e Shqipërisë