Auditime

 

Titulli Shkarko
Vendim Bashkia Konispol Shkarko
Vendim nr. 72-2018 Shkarko
Vendim nr. 59, datë 31/05/2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Konispol, Sarandë “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”. Shkarko