Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emer Atësia Mbiemer Gjinia Partia
1 ZAMIRA HALIL METO F Partia Socialiste e Shqipërisë
2 LIRJAN NEIM HYSENI M Partia Socialiste e Shqipërisë
3 DONIKA TRIFON XHELILI F Partia Socialiste e Shqipërisë
4 ALFREDI THOMA LAZI M Partia Socialiste e Shqipërisë
5 LUIZA BAJRAM QIPO F Partia Socialiste e Shqipërisë
6 FREDERIK PETRIT SHEHU M Partia Socialiste e Shqipërisë
7 ALMA MUHARREM ZENELI F Partia Socialiste e Shqipërisë
8 SHKËLQIM ISUF ISUFI M Partia Socialiste e Shqipërisë
9 AURELA MYZAFER RUSTEMI F Partia Socialiste e Shqipërisë
10 ALI QEMAL LAHO M Partia Socialiste e Shqipërisë
11 FATIME AVDYL MALUSHI F Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
12 VLADIMIR MYSLIM MALUSHI M Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
13 EDRION LUAN AJAZI M Partia Demokracia Sociale
14 ELISABETA ASTRIT DAKE F Partia Demokracia Sociale
15 LORENC GURI GJERGO M Partia Aleanca Arbnore Kombëtare