Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2021 Buxheti Vjetor Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Buxheti vjetor Shkarko
2017 Parashikimi i te ardhurave per periudhen 2018- 2020 Shkarko
2016 Buxheti i vitit 2016 shpenzimet (transferta e pa kushtezuar + specifike) Shkarko