Raporte auditi

Titulli Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Klos Shkarko
Vendim 101-2018 Shkarko
Vendim nr.127, datë 27/09/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Klos dhe tre ish komunat Suc, Gurrë dhe Xibër, sot njësI administrative të bashkisë Klos “Mbi vlerësimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko financiare” Shkarko