Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Bashkia Këlcyrë – Plani i Zhvillimit të Territorit Shkarko
Vendimi Nr.2 Dt.10.06.2020 Shkarko