Njësitë Administrative

Qarku Gjirokastër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Këlcyrë
Popullsia sipas Census 2011 6,113
Popullsia sipas Regjistrit Civil 12,468
Sipërfaqja KM² 304.65

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Këlcyrë Qyteti Këlcyrë, Fshatrat; Fshat Këlcyrë, Mbrezhdan, Maleshovë, Limar, Leskaj
Ballaban Fshatrat; Ballaban, Vinokash, Vinokash Fushë, Komarak, Mazhar, Kondas, Psar, Ball, Kajcë, Pavar, Toshkëz, Bubës 1, Bubës 2, Beqaraj
Sukë Fshatrat; Sukë, Goricë, Fshat i Ri, Rodenjë, Podgoran, Podgoran Fushë, Ujmirë, Zhepovë, Shelq, Topojan, Luar, Delilaj, Çorogunj, Taroninë
Dishnicë Fshatrat; Beduqas, Tolar, Panarit, Riban, Varibop, Kuqar, Mërtinjë, Xhanaj, Bënjë, Fratar, Senican, Katundishtë, Leskovec, Gërdas, Kodrishtë