Anëtarët e Këshillit Bashkiak

NR Emer Atësia Mbiemer Gjinia Partia
1 HODJAN FLAMUR SELMANI M Partia Socialiste e Shqipërisë
2 NAZIKE HASAN ISUFAJ M Partia Socialiste e Shqipërisë
3 TATJANA DHOKSI DHOSI F Partia Socialiste e Shqipërisë
4 RIZA VEIS ABDULLAJ M Partia Socialiste e Shqipërisë
5 BASHKIM TELHA JAUPAJ M Partia Socialdemokrate e Shqipërisë
6 XHAFER ILMI DERVISHI M Partia Demokracia Sociale
7 EQEREM DULE BEQIRI M Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
8 MARIGLENA FLAMUR BEQIRI F Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
9 DILAVER SELAMI REXHEPI M Partia Aleanca Demokratike Shqiptare
10 ANILA VASIL REXHEPI F Partia Aleanca Demokratike Shqiptare
11 JULIAN DILAVER ELEZI F Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane
12 ALKETA MUSTAFA SERANI F Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet
13 VALBONA MUSA QYRA F Partia Ardhmëria Shqiptare
14 ARBEN MITRO KANO M Fryma e Re Demokratike
15 IDAJET SEIT BEQARAJ F Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë