Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2019 Raporti Performancës Bashkia Këlcyrë 2019 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim nr. 29 date 26.01.2018 Per Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre Shkarko
2017 Vendim nr. 57 date 23.05.2017 Per nje ndryshim ne vendimin e keshillit te bashkise Kelcyre nr.44 date 13.03.2017 per perdorimin e fondit rezerve te planifikuar per vitin 2017″ Shkarko
2017 Vendim nr. 55 date 23.05.2017 Per nje ndryshim ne vendimin e keshillit te bashkise Kelcyre nr.44 date 13.03.2017 “Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre per vitin 2017”, per perdorimin e fondit rezerve te planifikuar per vitin 2017. Shkarko
2017 Vendim nr. 54 date 23.05.2017 Per nje ndryshim ne vendimin e keshillit te bashkise Kelcyre nr.44 date 13.03.2017 “Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre per vitin 2017″, per perdorimin  e fondit te emergjencave te planifikuar per vitin 2017 Shkarko
2017 Vendim nr. 52 date 23.05.2017 Per nje ndryshim ne vendimin e keshillit te bashkise Kelcyre nr.44 date 13.03.2017 “Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre per vitin 2017″, per perdorimin  e fondit te emergjencave te planifikuar per vitin 2017″ Shkarko
2017 Vendim nr. 48 date 23.05.2017 Per nje ndryshim ne vendimin e keshilit te bashkise Kelcyre nr. 44 date 13.03.2017 “Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre per vitin 2017” Shkarko
2017 Vendim nr. 44 date 13.03.2017 Per miratimin e buxhetit te bashkise Kelcyre per vitin 2017 Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko