Auditime

Titulli Shkarko
Vendim nr 39-12.04.2021-Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë-Bashkia Kelcyrë Shkarko
Raporti Performancës Bashkia Këlcyrë 2019 Shkarko
Vendim Bashkia Kelcyre Shkarko
Vendim 60-2018 Shkarko
Vendim nr. 217, datë 31.12.2017 Për auditimin e ushtruar në 8 subjekte për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e tremujorit të vitit 2016, respektivisht bashkitë: Dibër, Librazhd, Devoll, Vorë, Këlcyrë, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, Institucioni i Prefektit Qarkut Korçë dhe ndërmarja balneare (llixhat) Peshkopi ” Shkarko
Vendim nr. 165, datë 26.12.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Këlcyrë, “Mbi auditimin e përputhshmërisë, ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare”. Shkarko