Njësitë Administrative

Qarku Tiranë
Qëndra e Bashkisë Qyteti Kavajë
Popullsia sipas Census 2011 40,094
Popullsia sipas Regjistrit Civil 79,556
Sipërfaqja KM² 198.81

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Kavajë Qyteti Kavajë
Synej Fshatrat; Synej, Butaq, Rrikaj, Hajdaraj, Peqinaj, Rrakull, Bago
Luz i Vogël Fshatrat; Luz i Vogël, Vorrozen, Beden, Blerimaj
Golem Fshatrat; Golem, Kryemëdhej, Tilaj, Seferaj, Golemas, Qeret, Karpen, Zik-Xhafaj, Kanaparaj, Agonas, Karpen i ri
Helmas Fshatrat; Helmas, Zikular, Lis-Patros, Shtodhër, Çetë, Momël, Habilaj, Çollakaj, Kryezi, Cikallesh