Raporte auditi

 

Titulli Shkarko
Vendim 101-2018 Shkarko
Vendim nr. 88, datë 26/07/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Kavajë “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko