Buxhetet 2016-2021

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2021 Buxheti Vjetor Shkarko
PBA 2020-2022 PBA 2020-2022 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Buxheti 2018 Shkarko
2017 Projekt buxheti Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Vendim nr.10, date 18.01.2016 Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko