Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit Has Shkarko
Vendimi Nr.2_datë 15.04.2021_PPV Has Shkarko