Njësitë Administrative

Qarku Kukës
Qëndra e Bashkisë Qyteti Krumë
Popullsia sipas Census 2011 16,790
Popullsia sipas Regjistrit Civil 21,247
Sipërfaqja KM² 399.62

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Krumë Qyteti Krumë, Fshatrat; Krumë, Gajrep, Cahan, Mujaj-Dajç, Zahrisht
Fajza Fshatrat; Fajza, Vranisht, Tregtan, Likeni i Kuq, Metaliaj, Brenogë
Gjinaj Fshatrat; Gjinaj, Pusi i Thatë, Myç-Has, Domaj, Pogaj, Kishaj
Golaj Fshatrat; Golaj, Nikoliq, Bardhaj, Perollaj, Vlahen, Letaj, Peraj, Dobrunë, Zgjeç, Qarr, Helshan, Kosturr