Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2020 Buxheti 2020 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2017 Vendim i Keshillit Bashkiak, nr.18, date 08.05.2017 Per disa ndryshime ne buxhetin e bashkise Has Shkarko
2017 Vendim i Keshillit Bashkiak, nr.14, date18.04.2017 Per disa ndryshime ne buxhetin e bashkise Has Shkarko
2017 Vendim i Keshillit Bashkiak, nr.08, date 06.03.2017 Per miratimin e buxhetit Shkarko
2016 Vendim i Keshillit Bashkiak, nr.01, date 05.02.2016 Per miratimin e buxhetit te bashkise Has Shkarko