Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Has, 2021 Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Vendim Nr.126, Datë 12.9.2018 Shkarko
Vendim nr. 95, datë 21.07.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Has “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko