Plane të përgjithshme vendore

Titulli Shkarko
Plani i Zhvillimit-PPV Gramsh Shkarko
Vendim Nr. 1 dt10.06.2020_ Per miratimin e PPV Gramsh Shkarko