Njësitë Administrative

Qarku Shkodër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Fushë-Arrëz
Popullsia sipas Census 2011 7,405
Popullsia sipas Regjistrit Civil 11,651
Sipërfaqja KM² 540.42

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Fushë-Arrëz Qyteti Fushë-Arrës, Fshatrat; Fushë-Arrës, Miçaj, Lumëardhe.
Fierzë Fshatrat; Fierzë, Porav, Bugjon, Kokdodë, Arst, Miliska, Mëzi, Aprip-Guri.
Blerim Fshatrat;Flet,Xeth,Kulumri,Trun,Blerim,Dardhe,Qebik
Qafë-Mali Fshatrat; Qafë-Mali, Armiraj, Srriqe, Mollkuqe, Lajthizë, Lumbardhë, Tuç, Kryezi, Orosh.
Iballë Fshatrat; Iballë, Sapaç, Levosh, Berishë e Vogël, Berishë Vendi, Berishë e Sipërme, Shopel, Mërtur.