Auditime

Titulli Shkarko
Raport përfundimtar i auditimit financiar dhe të përputhshmërisë-Bashkia Fushë Arrëz, 2021 Shkarko
Raporti Performancës Bashkia Fushë-Arrëz 2019 Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Fushe-Arrez Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Fushe-Arrez Shkarko
Raport Fushe Arrez Shkarko
Vendim Bashkia Fushe Arrez Shkarko
Vendim nr. 96, datë 21.07.2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të ushtruar në bashkinë Fushë Arrëz “Mbi auditimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare” Shkarko