Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Nr.1 dt 17.03.2021, Bashkia Finiq Shkarko
Raporti i Plani te Zhvillimit, Bashkia Finiq Shkarko